menu

De mensen die leven brengen in de Campus De Klijpe

Directie

Aurélie Poupaert
Lieven Landries
Annick Aelvoet

Secretariaat

Catherine Wieleman
Greet Stockman
Krista Buyens

Zorgcoördinatoren

Trees De Jaegher: zorgcoördinator kleuter wijkscholen De Klijpe en Campus Sint-Franciscus
Inge Lefevre

Lerarenkorps

Peuter- en eerste kleuterklas

Alison Vanderstraeten
Nathalie Cambier

Tweede en derde kleuterklas

Catherine Stichelbaut
Nathalie Cambier

Eerste en tweede leerjaar

Stéphanie Van Butsele
Bo Vlieghe

Derde en vierde leerjaar

Carmen Dehenau
Leen Vandenhoucke

Zorg

Anja Blommaert
Bo Vlieghe
Justine Landries: Lerarenplatform
Nathalie Cambier
Nicole Van der Beeuren: kinderverzorger

Bewegingsopvoeding

Nils Holvoet
Patrick Vanden Broecke
Thijs Vandenbulcke
Snel navigeren naar een campus